HANDLA

UPPTÄCK

KÖP KOLSYRA

Hur kolsyrar jag vatten med min E-DUO kolsyremaskin?

 1. Fyll 1 L-glasflaska / 1 L BPA-fri plastflaska med kallt vatten till fyllinjen. VARNING! Kolsyra inget annat än vatten. Andra vätskor kan kontaminera och skapa stopp i maskinens interna delar, vilket kan orsaka förhöjt tryck och skaderisk. Kolsyra aldrig efter att smak tillsatts.
 2. Placera kolsyremaskinen E-DUO på en platt och stadig yta i upprätt läge och vrid reglaget till flaskbehållaren åt höger till olåst position. Kolsyrehuvudet höjs automatiskt.
  VARNING! Använd aldrig en maskin med ett skadat kolsyrerör. Detta kan orsaka förhöjt tryck, skadad flaska och skaderisk.

Vippa ut flaskbehållaren och sätt i flaskan.

 1. Skjut in flaskbehållaren, tryck och håll ned kolsyrehuvudet och vrid reglaget åt vänster tills den klickar in i låst position.
 2. För att kolsyra, tryck på en av de tre knapparna för att uppnå önskad kolsyrenivå.
 • Vänster knapp (en bubbla) för lätt kolsyra
 • Mittenknappen (två bubblor) för medel mängd kolsyra
 • Höger knapp (tre bubblor) för stark kolsyra

Medan maskinen kolsyrar kan du ibland höra att maskinen pyser, detta är normalt när maskinen släpper ut övertrycket. Om du trycker på valfri knapp stoppas kolsyreprocessen.

 1. När önskad kolsyrenivå är uppnådd, vänligen vänta 3 sekunder innan du vrider reglaget åt höger till olåst position, tills kolsyrehuvudet börjar höjas. När du börjar vrida reglaget kommer du att höra att den överblivna kolsyran på ett säkert sätt pyser ut från maskinen.
 2. Vippa flaskbehållaren framåt och ta ut flaskan från E-DUO.
 3. Häll upp och njut av din bubblande dryck!
 4. Du kan också smaksätta efter eget tycke! Njut av ditt kolsyrade vatten som det är eller tillsätt din favoritsmak från SodaStreams sortiment. Kom bara ihåg att alltid kolsyra innan du tillsätter smak.