Användarvillkor

Sodastream International Ltd och dess dotterbolag ("SodaStream") hälsar dig välkommen till www.sodastream.se och vi hoppas att ditt besök på den här webbplatsen kommer bli en bubblande upplevelse. Observera att ditt besök denna webbplats styrs av dessa användarvillkor. Vi rekommenderar dig att läsa dessa samt våra övriga policys innan du använder den här webbplatsen.

Varumärkesinformation
SODA-CLUB och SodaStream är varumärken till SodaStreams dotterbolag i EU, USA och/eller andra länder. Alla varumärken, varumärkesnamn och logotyper, inklusive dotterbolag och tredje part, som används på denna webbplats ägs av SodaStream, dess dotterbolag eller tredje part och får inte användas av dig eller någon annan part för något som helst ändamål utan SodaStreams godkännande. Inget i detta dokument skall anses eller tolkas för att ge dig eller någon annan part rättigheter till sådana immateriella rättigheter eller tillstånd. Ingen användning eller modifiering av något av de varumärken och logotyper som syns på denna webbsite är tillåten utan skriftligt tillstånd från SodaStream.

Copyright
Allt innehåll på denna webbplats, oavsett form, tillhör SodaStream eller dess leverantör och skyddas av amerikanska, europeiska och/eller internationella upphovsrättslagar.

Användning av www.sodastream.se
Användandet av denna webbplats är endast till för personligt- eller informationssyfte samt för att du ska kunna får svar på eventuella frågor. Att ändra i innehållet på denna webbplats är ej tillåtet. Kommersiell användning av dess innehåll, försäljning av produkter, gå in i databasen eller samla in data är även det ej tillåtet. Du får inte reproducera, kopiera, distribuera, publicera, sälja, ändra, överföra eller utnyttja någon del av denna webbplats. Du får ej nyttja metataggar eller annan dold text under  www.sodastream.se domännamn eller på annat sätt inkräkta på webbsidans immateriella rättigheter.

Servicevillkor
Bestämmelserna för information som du lämnar oss styrs av de riktlinjer som finns på denna webbsida. Genom att ta del av dessa erkänner du ditt samtycke till att vara bunden till dessa regler och villkor, så läs dem noga.

Var och en av våra lokala sajter har och styr sina egna regler och villkor, så läs dem noga innan du surfar och/eller använder en lokal site som vi länkar till på denna site.

Kommunikation med SodaStream
Vi tar gärna emot kommentarer, förslag, idéer, frågor eller annan information, men den får inte vara olaglig, nedsättande, hotfull, obscen, bryta mot någon parts immateriella rättigheter eller på annat sätt vara skadliga för SodaStream eller tredje part. Kommunikationen med SodaStream får inte innehålla virus eller andra komponenter som är skadliga för den här webbplatsen eller dess användare. SodaStream kan i det fall att sådan kommunikation äger rum ta till rättsliga åtgärder och/eller kommer att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut för att avslöja identiteten på de användare som har publicerat sådant innehåll.

Du bär hela ansvaret för allt material, laglig eller inte, som du skickar till SodaStream eller tredje man eller som du publicerar på SodaStreams webbsidor och SodaStream bär inget ansvar för dess innehåll.

Genom att skicka oss information godkänner du att ge SodaStream obegränsad och oåterkallelig rätt att använda denna information efter eget godtycke (annat än personlig information som omfattas av sekretesspolicyn). Du ger även SodaStream rätten att reproducera, ändra, utelämna och publicera samt använda vid marknadsföring, PR eller annan kommersiell användning och att du inte gör några anspråk (inklusive krav på betalning eller royalties) i detta avseende. SodaStream kommer inte att behandla sådant material konfidentiellt.

Integritet
När du använder den här webbplatsen regleras din integritet av vår integritetspolicy. Se denna för mer information om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter.

Korrekt information
SodaStream vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att informationen på denna webbplats är korrekt och riktig. SodaStream kan inte garantera att sajten eller tjänster som den erbjuder fungerar helt utan avbrott samt att webbplatsen, dess servrar eller e-post som skickas från SodaStream är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

SodaStream avsäger sig allt ansvar för innehållet, tjänster, villkor och riktlinjer för andra webbplatser som kan vara länkade till eller från www.sodastream.se. På dessa webbplatser är det deras villkor och riktlinjer som gäller och vi rekommenderar dig att se igenom dessa innan du surfar vidare på siten.

Störningar och avbrott

SodaStream är inte ansvarig gentemot dig eller tredje part för störningar eller avbrott på webbplatsen samt om användningen av webbplatsen skadar eller stör ditt datorsystem.

SodaStream välkomnar dig att vidta försiktighetsåtgärder för att se till att användningen av denna webbplats är fri från virus eller liknande som kan störa driften av ditt datorsystem eller skada det.

Ansvarsfriskrivning
Så länge innehållet och/eller tillämpning av dessa villkor inte strider mot lagen, är ogiltiga eller icke verkställbara ska dessa gälla. SodaStream är inte ansvariga gentemot dig eller någon annan part för förlust, skada eller följdskador, oavsett orsak, som drabbar användaren av denna webbplats direkt eller indirekt.

Tillämpbara lagar och domslut
Alla anspråk och/eller tvister mellan dig och Sodastream skall regleras av lagstiftningen i Sverige. Domstolarna i Sverige skall ha exklusiv domsrätt över alla eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med användningen av denna webbplats och som inte täcks av de regler och villkor som anges på denna webbplats.

Övrigt
SodaStream förbehåller sig rätten att ändra information för denna webbplats inklusive och de tjänster, produkter och priser som erbjuds samt de policies och villkor som publiceras på denna webbplats efter eget godtycke. Om någon behörig domstol skulle finna att något villkor häri strider mot lagen skall återstoden av dessa villkor och andra policys som publiceras på denna webbplats förbli aktiva.