HANDLA

UPPTÄCK

KÖP CO2

Hur kan jag försäkra mig om att kolsyreflaskan är placerad rätt innan jag börjar kolsyra?

Det är lätt! Placera kolsyremaskinen på en platt, stabil yta i upprätt läge. Innan du sätter in kolsyreflaskan ska du kontrollera att flaskstödet är vinklat framåt. Om det inte är det, dra det mot dig tills det klickar. Dra INTE i kolsyrepinnen. Fäst flaskhalsen i snap-lock. Tryck flaskan uppåt och bakåt. Snap-lock fäster flaskan och håller den på plats i ett vertikalt, hängande läge. OBS! När den är korrekt införd finns det ett litet mellanrum mellan botten av kolsyreflaskan och basen av kolsyremaskinen, så det är lätt att se om flaskan är korrekt placerad.