HANDLA

UPPTÄCK

KÖP KOLSYRA

Integritetspolicy

SODASTREAM - INTEGRITETSPOLICY
Policyn senast uppdaterad:  augusti 13 2020 

 

1. Information om vores brug af cookies

Vores SodaStream hjemmeside ("hjemmeside" eller "side") bruger forskellige cookies, som tillader os at skelne dig fra andre brugere af vores hjemmeside, hvilket hjælper os til at give dig en god oplevelse når du besøger vores hjemmeside og at forbedre vores side.

1.1 Vi uppmanar dig att läsa denna policy och se till att du förstår våra rutiner i samband med personuppgifter innan du begär tillgång till eller använder någon av våra tjänster. Om du har läst och till fullo förstått innehållet i denna Integritetspolicy, men ändå motsätter dig vår hantering, ber vi dig omedelbart lämna vår webbplats och undvika eller avbryta all användning av våra tjänster. Om du läst denna policy men har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på privacy@sodastream.com.

2. Viktig information

2.1 Syftet med denna Integritetspolicy är att ge dig en tydlig beskrivning av vilka personuppgifter vi samlar in, när, varför och hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter och vilka dina lagstadgade rättigheter är. Denna Integritetspolicy är varken avsedd att åsidosätta villkoren i något avtal du har med oss eller några rättigheter du kan ha enligt gällande lagar om dataskydd.

2.2 Att skydda integriteten för unga personer är särskilt viktigt för oss. Av den anledningen samlar vi aldrig in eller lagrar information på vår webbplats eller offline från någon som vi vet är under 13, och ingen del av vår webbplats är utformad för att locka till sig personer under 13. Föräldrar och förmyndare bör alltid övervaka sina barns aktiviteter. Om vi får kännedom om att vi samlat in eller tagit emot personuppgifter om en person under 13 utan att ha erhållit förälderns samtycke, kommer vi att radera den informationen. Om du tror att vi kan ha information från eller om en person under 13, vänligen kontakta oss på privacy@sodastream.com.

2.3 Vänligen notera att vår webbplats innehåller länkar till tredje parters webbplatser, som vi inte är ansvariga för. Vänligen läs integritetspolicyn på en sådan tredje parts webbplats om du besöker dessa webbplatser. Denna Integritetspolicy berör inte tredje parts personuppgifts- eller informationshantering.

2.4 Vår webbplats använder cookies och annan spårningsteknik för att automatiskt samla in vissa uppgifter om dess interaktioner med besökare. En del av denna information kan vara personuppgifter. Vi förklarar mer om den information vi samlar in med hjälp av cookies och spårningsteknik i vår cookie-policy [infoga länk].

3. Vilken information samlar vi in och hur samlar vi in den?

3.1 Personuppgifter samlas in när du frivilligt skickar in dem via ett webbformulär, om du registrerar dig eller använder någon av våra webbplatser eller onlinetjänster. Vår webbplats samlar automatiskt vissa uppgifter om dess interaktion med besökarna, vilket underlättar drift, förvaltning och planering. Vissa uppgifter som kan utgöra personuppgifter (t.ex. din webbläsartyp, operativsystem, IP-adress, domännamn, antal gånger du besökt webbplatsen, datum då du besökte webbplatsen, datum och tidpunkt för en onlineförfrågan, den tid som krävts för att ladda ner information du begärt, felkoder som genereras när din webbläsare är i kontakt med vår webbplats och hur lång tid du spenderade på webbplatsen) kan samlas in via cookies och annan spårningsteknik, allt på ett anonymiserat sätt. Aggregerad information (som t ex hur ofta en besökare loggat in på webbplatsen) kan också komma att samlas in. Vi förklarar mer om vår användning av cookies och spårningsteknik i vår cookie-policy [infoga länk].

3.1.1 Om du registrerar dig eller kontaktar oss i egenskap av en privatperson kommer vi att samla in ditt namn, e-post, adress, telefonnummer, adressinformation (tillsammans, "identifieringsuppgifter"); information om ditt hushåll ("uppgifter om hushållets sammansättning"), konsumtionsvanor om dig och dina hushållsmedlemmar ("konsumtionsdata"), information om enheten du använder för att få tillgång till vår webbplats eller online-tjänster ("enhetsdata"), betal- och kreditkortsinformation ("betalningsdata"), information för att upprätta och ge dig tillgång till ditt SodaStream-konto ("inloggningsdata"); eller

3.1.2 Om du registrerar dig eller kontaktar oss på uppdrag av ett företag samlar vi in företagets identitetsuppgifter, identifieringsuppgifter om företagets representant, företagsinformation och konsumtionsdata, enhetsdata, betalningsdata och inloggningsdata.

3.2 Om du kontaktar oss med andra offline-metoder för att köpa våra produkter eller tjänster eller genom att använda en eller flera av de kontaktmetoder som tillhandahålls offline, samlar vi in identitets- och betalningsdata som är relevanta för försäljning och leverans av varorna och tjänsterna eller för att svara på frågor eller klagomål och, i den mån det är nödvändigt, för hantering och leverans av ordern och för att fortlöpande tillhandahålla våra tjänster.

3.3 Om du kontaktar oss via sociala medier, t.ex. Water Blog, Recipe Site, Facebook, Pinterest, Twitter, samlar vi inloggningsinformation och eventuella personuppgifter du tillhandahåller frivilligt, till exempel åsikter i blogg eller recept, eller meddelanden du skickar via våra sociala mediasidor. Om du laddar upp innehåll, inklusive dina personuppgifter, till ett socialt nätverk och sedan taggar vår webbplats, kommer ditt inlägg att vara föremål för det sociala nätverkets användarvillkor och integritetspolicy, även när du lägger upp något på en officiell SodaStream-sida på det sociala nätverket. Vi har inte kontroll över dessa användarvillkor och integritetspolicyer, och har inte granskat deras tillämplighet. Du bör därför granska dem innan du delar med dig av några personuppgifter.

3.4 Om du skickar en ansökan till en av våra lediga tjänster som publiceras i våra karriärsidor genom att skicka kontaktuppgifter och CV ("sökandes personuppgifter") via den aktuella ansökan på vår webbplats, eller genom något annat sätt som tillhandahålls av oss (t.ex. sociala medier), kommer vi att samla in den sökandes personuppgifter för att hantera din ansökan.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

4.1 För att tillhandahålla våra produkter och tjänster

Vi registrerar personuppgifter för att kunna erbjuda våra produkter och/eller tjänster och dess funktioner. Vi kan använda den information som samlats in för att validera din beställning eller prenumeration, för att genomföra din betalning (till exempel en månadsavgift vid abonnemang) och för att tillhandahålla de produkter och tjänster du begärt, beställt eller vill prenumerera på. Vi kommer också att använda dina personuppgifter i den mån det behövs för hantering och leverans av din beställning samt för support.

Vi använder också denna information för kundserviceändamål och för att vårda vår relation med dig i syfte att erbjuda en fantastisk kundupplevelse.

4.2 För att verifiera din identitet

Vi kan komma att använda informationen som registrerats om dig för att verifiera din identitet. Vi kan också komma att använda den här informationen för att upprätta och konfigurera ditt konto, verifiera eller återskapa ett lösenord, logga din aktivitet och kontakta dig från tid till annan;

4.3 För interna affärsmässiga syften som att:

4.3.1 förbättra våra produkter för att göra dem anpassade till våra kunders behov och att få idéer till potentiella förbättringar;

4.3.2 förbättra våra tjänster till dig och anpassa din upplevelse på webben. En del av informationen (särskilt den information som samlas in genom cookies och annan spårningsteknik) hjälper oss att förbättra vår webbplats; och

4.3.3 spåra eventuella bedrägliga aktiviteter och andra olämpliga aktiviteter och övervaka integriteten i relation till innehållet på vår webbplats.

4.4 Att hantera jobbansökningar

Vi registrerar sökandes personuppgifter uteslutande för SodaStreams interna rekryteringsändamål, bland annat för: identifiering av sökande, utvärdering av ansökningar, fatta beslut om anställning och anställda samt kontakt med sökande per telefon eller skriftligen.

4.5 För att kommunicera med dig

Vi använder dina personuppgifter för att svara på dina frågor och/eller klagomål om våra produkter eller tjänster och för att ge dig viktig information om ditt konto och dina produkter, t.ex. för att informera dig om att din betalning har godkänts eller din beställning har behandlats.

5. Genomföra direktmarknadsföring:

Vi kan komma att använda dina personuppgifter, inklusive information som är relaterad till din order, som till exempel din adress, för direktmarknadsföringsändamål. Vi kan till exempel komma att skicka e-post för att informera dig om nyheter och uppdateringar om våra produkter och tjänster. Detta kan ske i form av e-post, post, SMS, telefon eller riktade annonser på nätet. Om det krävs enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke innan vi skickar sådan marknadsföringsinformation till dig.

5.1 För att skydda din integritet och säkerställa att du har kontroll över användningen av dina personuppgifter kommer vi alltid att ge dig möjlighet att "välja bort" direktmarknadsföring när du kontaktar oss i samband med en produkt eller tjänst eller om du får e-post, SMS eller annan direktmarknadsföringskommunikation.

5.2 Du har rätt att när som helst förhindra all form av direktmarknadsföring - det kan du göra genom att följa länken för att välja bort som finns med i all vår kommunikation, genom att ändra integritetsinställningar i ditt SodaStream-konto eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@sodastream.com. Om du vill granska eller uppdatera informationen du har gett oss, kan du klicka på "min profil" på förstasidan på vår webbplats och redigera informationen. Om du inte redan har ombetts att ange din e-postadress och ett lösenord kommer vi att be dig att göra det innan ändringar görs, för att förhindra andra från att komma åt och ändra dina personuppgifter.

5.3 Baserat på den information vi har om dig vidtar vi åtgärder för att begränsa direktmarknadsföring till en rimlig och proportionerlig nivå och kommunicerar endast sådant vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig.

6.  Rättslig grund för behandling av personuppgifter:

6.1 Vi kommer endast att samla in, använda eller dela dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy när vi är säkra på att:

6.1.1 vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig. För att kunna tillhandahålla vår produkt och våra tjänster är det till exempel nödvändigt för oss att behandla vissa personuppgifter som din adress, telefonnummer, identitetsdata och betalningsdata för att skapa ditt användarkonto eller genomföra din beställning. Vi utför också denna behandling i syfte att lära känna vår kund och upprätthålla vår relation med dig i syfte att ge en fantastisk kundupplevelse; eller

6.1.2 vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose de berättigade intressen som vi har som företag att tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder, förutsatt att det alltid sker på ett sätt som är proportionerligt och respekterar din rätt till personlig integritet. Vi strävar till exempel alltid efter att förbättra våra produkter och tjänster i syfte att få dem att passa våra kunders behov. Därför behandlar vi personuppgifter som konsumtionsvanor, enhetsinformation och hushållets sammansättning och drar slutsatser om möjliga förbättringar; eller

6.1.3 vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att efterleva en relevant rättslig förpliktelse som åligger oss. Till exempel för att hantera tillämpliga affärshandlingar, för att uppfylla förfrågningar från myndigheter enligt lag och att efterleva gällande lagar och förordningar eller som annars krävs enligt lag; eller

6.1.4 du har gett ditt samtycke till oss att använda dina personuppgifter för det ändamålet (t.ex. när du ger oss ditt samtycke för marknadsföring eller väljer tilläggstjänster).

När grunden för behandlingen är ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därmed förhindra behandlingen.

7.  Hur vi skyddar och lagrar dina personuppgifter

7.1 Datasäkerhet

7.1.1 För att förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla korrekta uppgifter och säkerställa korrekt användning av information har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in. Några av de åtgärder vi vidtar är: kräva sekretessförbindelser från vår personal och tjänsteleverantörer; förstöra eller permanent anonymisera personuppgifter om de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in. Sodastream kommer att följa gällande lagstiftning i händelse av brott mot säkerheten, sekretessen eller integriteten när det gäller dina personuppgifter och, där vi anser det lämpligt eller där så krävs enligt tillämplig lag, meddela dig via e-post, text eller tydlig information på vår webbplats så snart som möjligt och utan orimligt dröjsmål, i den utsträckning det överensstämmer med (i) brottsbekämparens berättigade behov eller (ii) de åtgärder som är nödvändiga för att avgöra omfattningen av överträdelsen och återställa datasystemets integritet och tillförlitlighet.

7.1.2 Säkerheten när det gäller personuppgifter beror emellertid delvis på säkerheten i den enhet som används för att kommunicera med oss, de säkerhetsåtgärder du vidtar för att skydda din inloggningsinformation och säkerheten som tillhandahålls av din internetleverantör. Vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att göra insamlingen och säkerheten av information förenlig med denna Integritetspolicy och alla tillämpliga lagar och förordningar. Om du har ett SodaStream-användarnamn, -inloggning eller -lösenord är du ansvarig för att hålla denna information konfidentiell. Vi ber dig att inte dela användarnamn, inloggning eller lösenord med någon.

7.2 Bevarande av uppgifter

7.2.1 Vi kan komma att bevara dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, och utöver detta i den utsträckning som är tillåtet enligt lag och baserat på våra rättsliga skyldigheter (t.ex. i samband med sparande av fakturor) eller berättigade intressen (t.ex. för att bevara information i syfte att bemöta eventuella tvister eller klagomål eller för eventuell reaktivering av prenumerationer). 

7.2.2 Dessutom har vi en datalagringspolicy som vi tillämpar på information vi hanterar. Om dina uppgifter inte längre behövs kommer vi att se till att de raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.

7.2.3 Observera att SodaStream kan bevara sökandes personuppgifter i högst två år efter det att tjänsten har tillsatts eller anställningsprocessen avbrutits.  Detta görs så att vi kan ompröva sökande för andra tjänster och möjligheter på Sodastream; så att vi kan använda informationen om dem som referens för framtida ansökningar från dem; och om sökanden är anställd, för nya anställnings- och affärsmässiga syften i samband med hans/hennes arbete hos SodaStream. Om du tidigare lämnat personuppgifter i samband med en ansökan till Sodastream, och nu vill få tillgång till, uppdatera eller få dem raderade från Sodastreams system, vänligen kontakta oss på privacy@sodastream.com.

8. Vi kan komma att dela dina personuppgifter

SodaStream kan endast dela dina personuppgifter med tredje part (eller på annat sätt tillåta dem få tillgång till dem) på följande sätt och i följande situationer:

8.1 till andra Sodastream-dotterbolag för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.

8.2 med tredje parter till vilka den aktuella Sodastream-enheten lägger ut hela eller delar av denna behandling. Syftet med denna överföring är att bidra till att hantera vår affärsverksamhet och leverera tjänster.  Vi kan till exempel överföra dina personuppgifter till en tjänsteleverantör i den mån det är nödvändigt för att slutföra en beställning och leverera din produkt. Andra fall kan gälla överföringar till e-marknadsföringsleverantörer, tjänsteleverantörer och andra relevanta aktörer.  Observera att vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter till en tredje part. Dessa tredje parter har skrivit sekretessöverenskommelser med oss och använder alla personuppgifter vi delar med dem eller som de samlar in för vår räkning enbart för att tillhandahålla den avtalade tjänsten till oss.

8.3 där så är tillåtet med hänvisning till gällande lagar om dataskydd, kan Sodastream dela eller på annat sätt låta andra få tillgång till dina personuppgifter i enlighet med en rättslig begäran, såsom en stämning, rättsliga förfaranden, husrannsakningsorder eller domstolsbeslut, eller i enlighet med tillämpliga lagar, om vi är i god tro och gör tolkningen att lagen kräver att vi gör det, med eller utan att meddela dig. Om det är motiverat kan vi också tillgängliggöra denna information i speciella nödsituationer om det finns risk för fysisk skada.

8.4 vi kan komma att dela personuppgifter eller annan information som erhållits från eller om dig, till tredje part i samband med en fusion, förvärv, konkurs eller försäljning av alla eller merparten av våra tillgångar, i den utsträckning detta är nödvändigt för processen.

9. Överföring av personuppgifter globalt

9.1 Dina personuppgifter kan komma att överföras och lagras utanför din bosättningsort, som kan omfattas av olika typer av dataskydd. I synnerhet om du bor i EU bör du vara medveten om att dina personuppgifter kan komma att delas med och överföras till SodaStream-dotterbolag och tredjepartsleverantörer som är belägna utanför EU. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter överensstämmer med gällande lag och att personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt för att skydda din rätt till integritet och intressen och att överföringar är begränsade till länder som är erkända för att ge en adekvat nivå av rättsligt skydd eller där vi är trygga med att det finns alternativa arrangemang på plats för att skydda dina personuppgifter.  För att uppnå detta:

9.1.1 kommer vi att se till att överföringar inom SodaStream och dess dotterbolag kommer att omfattas av ett avtal som ingåtts av medlemmarna i SodaStream Group (ett koncerninternt avtal) som förpliktigar varje medlem genom ett avtal att se till att personuppgifter ges en adekvat och konsekvent skyddsnivå oavsett vart den överförs inom koncernen;

9.1.2 i de fall då vi överför dina personuppgifter utanför Sodastream eller till tredje part som hjälper till att tillhandahålla våra produkter och tjänster, kommer vi att kräva avtalsförpliktelser från dem för att skydda dina personuppgifter. Några av dessa försäkringar är erkända certifieringssystem som EU-US Privacy Shield för skydd av personuppgifter som överförs från EU till USA; eller

9.1.3 om vi får förfrågningar om information från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter kommer vi att noggrant validera dessa förfrågningar innan personuppgifter avslöjas.

Du har rätt att kontakta oss för mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört (inklusive en kopia av relevanta avtalsförpliktelser) för att säkerställa ett adekvat skydd av dina personuppgifter när dessa överförs enligt ovan.

10. Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter

10.1 Enligt avsnitt 11.2, vissa undantag, och i vissa fall beroende på vår behandling, har du följande rättigheter i det här stycket:

10.1.1 att begära att vi ger dig ett utdrag av dina personuppgifter som vi har och du har rätt att bli informerad om; (a) var vi inhämtat dina personuppgifter b) ändamålen, rättslig grund och typ av behandlingar c) den personuppgiftsansvariges identitet och (d) enheter eller kategorier av enheter till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras

10.1.2 att begära att vi, helt eller delvis, upphör med att behandla dina personuppgifter enligt dina instruktioner, oavsett skäl, utom i den mån det är lagligt att göra det utan samtycke;

10.1.3 att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter där: a) riktigheten i personuppgifterna ifrågasätts (b) behandlingen är olaglig, men du motsätter dig radering av personuppgifterna (c) vi  inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in, men det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

10.1.4 att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter där de inte längre är nödvändiga med hänsyn till ändamålen för vilka de samlades in eller behandlades;

10.1.5 att invända mot behandlingar som vi har motiverat på grundval av ett berättigat intresse

10.1.6 att begära att vi inte överför dina personuppgifter till icke-associerade tredje parter för direktmarknadsföring eller andra ändamål

10.1.7 att begära att vi ändrar det sätt på vilket vi kontaktar dig för marknadsföringsändamål

10.1.8 att begära rättelse av fel avseende dina personuppgifter;

10.1.9  att begära att vi uppdaterar dina personuppgifter enligt vad som krävs. Observera att du också kan korrigera, uppdatera eller ta bort vissa delar av sådana personuppgifter själv eller helt avaktivera ditt SodaStream-konto i dina kontoinställningar.

10.1.10 att få en kopia av de skyddsåtgärder som vidtas när dina personuppgifter överförs utanför EU; och

10.1.11 att lämna in ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd.

10.2 Vi kan komma att be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl, innan vi delar med oss av personuppgifter som begärs av dig. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift där det är tillåtet enligt lag, till exempel om din begäran är uppenbart ogrundad eller oskälig.

11. Förändringar i denna Integritetspolicy

Vi kan uppdatera och ändra denna Integritetspolicy från tid till annan, för att hålla den uppdaterad enligt lagliga krav och med hur vi driver vår verksamhet. Vänligen kontrollera regelbundet dessa sidor för att se den senaste versionen av denna Integritetspolicy.

12. Kontaktuppgifter

12.1 Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller önskar göra gällande någon av dina rättigheter enligt beskrivningen i avsnitt 11, kan du kontakta oss på:

e-postadress: privacy@sodastream.com

Vi kommer att försöka lösa eventuella klagomål angående användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

12.2 Du som är medborgare i ett EU-land har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till din nationella tillsynsmyndighet för dataskydd. Vi uppmanar dig dock att kontakta oss först.