HANDLA

UPPTÄCK

KÖP CO2

Integritetspolicy

Innehållsförteckning

1. Vårt åtagande för integritet
2. Viktig information
3. Vilken information samlar vi in och hur samlar vi in den?
4. Hur använder vi dina personuppgifter?
5. Möjlighet att välja bort
6. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
7. Användning för nya ändamål
8. Särskilda kategorier av uppgifter/känsliga uppgifter
9. Datasäkerhet
10. Datalagring
11. Vi kan dela dina personuppgifter
12. Överföring av personuppgifter globalt
13. Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter
14. Ändringar i denna integritetspolicy
15. Kontaktuppgifter
  SODASTREAM - SEKRETESSPOLICY
  Meddelande senast uppdaterat 16/1/2024

   

  1. Vårt åtagande för integritet

  1.1 Din integritet är mycket viktig för oss på SodaStream Nordics AB och våra dotterbolag och närstående bolag, nedan även ”vi” och/eller ”oss” och/eller ”Sodastream”. För att bättre skydda din integritet tillhandahåller vi detta meddelande (”integritetspolicy”) som förklarar vår informationspraxis och vilka val du kan göra beträffande hur din information samlas in och används i samband med våra digitala egendomar som länkar till denna integritetspolicy, inklusive våra webbplatser (”webbplatsen”, ”vår webbplats” eller ”denna webbplats”) och våra andra produkter och tjänster (gemensamt ”Tjänsten”). För att göra detta meddelande lätt att hitta, gör vi det tillgängligt på vår startsida och överallt där personuppgifter kan begäras.

  1.2. Vi uppmanar dig att läsa detta meddelande och se till att du fullt ut förstår våra rutiner när det gäller personuppgifter innan du går in på eller använder någon av våra tjänster. Om du läser och till fullo förstår denna integritetspolicy, men ändå motsätter dig vår hantering, måste du omedelbart lämna vår webbplats och undvika eller avbryta all användning av våra tjänster. Om du har läst detta meddelande men vill ha ytterligare förtydliganden, kontakta oss på privacy@sodastream.com.

  2. Viktig information

  2.1 Syftet med denna integritetspolicy är att ge dig en tydlig förklaring av vilka personuppgifter vi samlar in, när, varför och hur vi samlar in, använder och delar dem, och den förklarar dina rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Denna integritetspolicy är inte avsedd att åsidosätta villkoren i något avtal du har med oss eller några rättigheter du kan ha enligt tillämpliga dataskyddslagar.

  2.2 Det är särskilt viktigt att skydda mycket unga personers integritet. Därför samlar vi inte frivilligt in personuppgifter från någon under 16 år, och ingen del av vår webbplats är strukturerad för att locka någon under 16 år. Föräldrar och vårdnadshavare bör alltid övervaka sina barns aktiviteter. Om vi får veta att vi har samlat in eller mottagit personuppgifter från en person under 16 år utan att ha verifierat föräldrarnas samtycke, kommer vi att radera den informationen. Om du tror att vi har information från eller om en person under 16 år, kontakta oss på privacy@sodastream.com.

  2.3 Observera att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser som vi inte är ansvariga för. Dessa länkar är inte ett godkännande av eller en representation för att vi är associerade med någon tredje part. Dessutom kan vårt innehåll inkluderas på webbsidor eller i mobilapplikationer eller andra onlinetjänster som inte är associerade med oss. Vi kontrollerar inte webbplatser, mobilapplikationer eller onlinetjänster som drivs av tredje part, och vi är inte ansvariga för deras handlingar. Läs igenom integritetspolicyerna för sådan tredje parts webbplatser om du besöker dessa webbplatser. Denna integritetspolicy behandlar inte sekretess- eller informationspraxis för någon tredje part.

  2.4 Vår webbplats använder kakor och annan spårningsteknik för att automatiskt samla in viss information om webbplatsens interaktioner med besökare. En del av denna information kan innehålla personuppgifter. Vi förklarar mer om den information vi samlar in med hjälp av kakor och spårningsteknik i vår cookiepolicy.

  3. Vilken information samlar vi in och hur samlar vi in den?

  3.1 Personuppgifter samlas in när du frivilligt skickar in dem via ett webbplatsformulär, kontaktar våra supporttjänster, om du registrerar dig med eller använder någon av våra webbplatser eller relaterade onlinetjänster.

  3.2 Vi, våra tjänsteleverantörer och våra affärspartners kan automatiskt samla in vissa uppgifter om dig, din dator eller mobilenhet, dina interaktioner med tjänsten eller vår webbplats över tid, vår kommunikation och andra onlinetjänster. Vissa uppgifter som kan utgöra personuppgifter (t.ex. din webbläsartyp, operativsystem, IP-adress, domännamn, antal gånger du besökte webbplatsen, datum du besökte webbplatsen, datum och tid för en onlinebegäran, tiden som krävs för att ladda ned informationen du begärde, felkoder som genereras medan din webbläsare är i kontakt med vår webbplats och hur lång tid du spenderade på webbplatsen och andra sessionsinspelningar och aktivitetsloggar) kan samlas in via kakor och liknande tekniker (t.ex. webbsignaler, pixlar, taggar och skript) för att förbättra och anpassa din upplevelse, tillhandahålla tjänsten (inklusive funktioner som kundinloggning eller virtuell kundvagn), analysera webbplatsens prestanda och för marknadsföringsändamål. Vi förklarar mer om vår användning av kakor och liknande tekniker i vår cookiepolicy.

  3.2.1 Om du registrerar dig eller kontaktar oss som enskild individ, samlar vi in ditt namn, födelsedatum, kön, e-postadress, telefonnummer, adressinformation (tillsammans, ”identifieringsdata”); information om ditt hushåll (”uppgifter om hushållets sammansättning”), dina och dina hushållsmedlemmars konsumtionsvanor (”konsumtionsdata”), information om den enhet du använder för att ansluta till vår webbplats eller onlinetjänster (”enhetsdata”), betalnings- och kreditkortsinformation (”betalningsdata”), information för att konfigurera och gå in på ditt Sodastream-konto (”inloggningsuppgifter”) korrespondens med oss, eventuella återkopplingar om våra produkter och tjänster som du tillhandahåller och dina kundsupportregister (”kommunikationsdata”) och ytterligare information som du frivilligt kommer att tillhandahålla oss som svar på marknadsundersökning vi bjuder in dig att delta i (”Undersökningsdata”).

  3.3 Om du kontaktar oss via andra offline-metoder för att köpa våra produkter eller tjänster eller genom att använda ett eller flera av de kontaktmetoder som tillhandahålles offline, kommer vi att samla in identifierings- och betalningsuppgifter som är relevanta för försäljning och leverans av varor och tjänster eller för att svara på din fråga eller klagomål och, i den mån det är nödvändigt, för hantering och fullgörande av beställningen och pågående tillhandahållande av våra tjänster.

  3.4 Om du samarbetar med oss via sociala medier, exempelvis Facebook, Instagram och YouTube, samlar vi in din koppling till sociala medier som är relaterade till oss och alla personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller, såsom åsikter i bloggar eller recept eller meddelanden som du lägger upp på våra sociala medier. Om du laddar upp innehåll, inklusive dina personuppgifter, till ett socialt nätverk och sedan taggar vår webbplats, kommer ditt inlägg att vara föremål för det sociala nätverkets användarvillkor och integritetspolicy, även när du lägger upp på en officiell Sodastream-sida på det sociala nätverket. Vi har ingen kontroll över dessa användarvillkor och integritetspolicyer, och har inte granskat deras lämplighet. Du bör därför lösa igenom dem innan du lämnar några personuppgifter.

  3.5 Om du ansöker om en av våra öppna tjänster som publiceras på våra karriärsidor, genom att skicka oss kontaktuppgifter och CV (”sökandes personuppgifter”) via den relevanta ansökan på vår karriärwebbplats, eller genom andra medel som tillhandahålls av oss (t.ex. sociala medier), kommer vi att samla in sådana sökandes personuppgifter för att behandla din ansökan i enlighet med Integritetspolicy för arbetssökande.

  3.6 Om du bjuder in andra att använda tjänsterna, exempelvis genom att skicka en inbjudan via e-post från webbplatsen till mottagarens externa e-postadress, kommer du att förse oss med personuppgifter om mottagaren, såsom deras e-postadress eller användarnamn på nätkontot. Vi kommer att behandla sådana personuppgifter för att tillhandahålla denna interaktiva tjänst. Du är ansvarig för att säkerställa att mottagarens information är korrekt, och du bör endast lämna information till en mottagare om du vet eller tror att de är intresserade av våra tjänster.

  3.7 Om du skapar användargenererat innehåll, kommer vi att behandla sådana personuppgifter, såsom inlägg, meddelanden, betyg på våra produkter, kundåterkoppling och annat innehåll som du kan välja att ladda upp till våra forum eller gör tillgängliga på annat sätt på tjänsten, samt tillhörande metadata.

  3.8 Vi kommer att behandla information om dina preferenser för marknadsföring, om du meddelar dem till oss.

  3.9 Vi kan behandla information om dina direkta interaktioner och kommunikation med oss, inklusive inspelningar och utskrifter av dina samtal, e-postmeddelanden, skickade formulär och chattar med oss för olika ändamål såsom att tillhandahålla kundsupport, återkoppling, förståelse för våra kundbehov eller utbildningsändamål.

  3.10 Om du tillhandahåller annan information som inte specifikt anges här, som vi kommer att använda enligt beskrivningen i denna integritetspolicy eller som annars avslöjas vid tidpunkten för insamlingen. Vi kan också kombinera personuppgifter vi får från dig med personuppgifter vi får från andra källor.

  4. Hur använder vi dina personuppgifter?

  Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål eller enligt vad som beskrivs på annat sätt när vi samlar in dem:

  4.1 Tillhandahållande av tjänster:

  Vi kan använda dina personuppgifter för att:

  • erbjuda, driva och förbättra våra produkter och/eller tjänster och vår verksamhet (t.ex. validera din beställning eller prenumeration), 
  • behandla din betalning och slutföra transaktioner med dig (t.ex. en månadsavgift vid ett abonnemang), 
  • tillhandahålla de produkter och tjänster som du begärt eller beställt eller som du prenumererat på. Vi kommer också att använda dina personuppgifter så långt det är nödvändigt för att hantera och uppfylla din beställning, 
  • tillhandahålla support för tjänsten och svara på dina önskemål, frågor och återkoppling samt tillhandahålla kundsupport,
  • tillhandahålla våra kundhanteringstjänster, för att upprätthålla vår relation med dig, i syfte att tillhandahålla en fantastisk kundupplevelse,
  • verifiera din identitet, skapa och konfigurera ditt konto, verifiera eller återställa ett lösenord, logga din aktivitet eller autentisera din anslutning till och användning av webbplatsen eller tjänsten,
  • kommunicera med dig om tjänsten, bland annat genom att skicka meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar samt support- och servicemeddelanden.

  4.2 Forskning och utveckling:

  Vi och våra tjänsteleverantörer kan använda dina personuppgifter för forskning och utveckling, bland annat för att förbättra våra produkter för att anpassa dem för våra kunders behov, förstå dina intressen och för att analysera och förbättra tjänsten och vår verksamhet. Som en del av dessa aktiviteter kan vi skapa sammanställda, identifierade eller andra anonyma uppgifter från personuppgifter som vi samlar in. Vi omvandlar personuppgifter till anonyma uppgifter genom att ta bort information som gör att uppgifterna kan identifieras med dig. Vi kan använda denna anonyma information och dela den med tredje part för våra lagliga affärssyften, inklusive för att analysera och förbättra tjänsten och främja vår verksamhet. Detta kan innefatta att lagra och spåra dina besök på olika webbplatser, såsom antal besök, genomsnittlig tid och vilka sidor som har öppnats eller analysera vår marknadsföring och våra hänvisningar.

  4.3 Efterlevnad och skydd:

  Vi kan använda dina personuppgifter för att:

  • följa gällande lagar, lagliga förfrågningar och rättsliga förfaranden, såsom att svara på domstolsförelägganden eller andra lagliga förfrågningar från statliga myndigheter,
  • skydda våra, dina eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom (inklusive genom att göra och försvara rättsliga anspråk),
  • granska våra interna processer för att uppfylla rättsliga och kontraktsenliga krav eller vår interna politik, och
  • genomdriva de villkor som styr tjänsten och förebygga, identifiera och utreda bedrägliga, skadliga, obehöriga aktiviteter, inklusive cyberattacker, identitetsstöld och andra olämpliga aktiviteter samt övervaka integriteten av innehåll på vår webbplats.

  4.4 Behandling av platsansökningar:

  Vi samlar in personuppgifter enbart för Sodastreams interna rekryteringsändamål, bland annat för att identifiera sökande, utvärdera deras ansökningar, fatta anställningsbeslut och kontakta sökande via telefon eller skriftligen enligt vad som anges i Sodastreams Integritetspolicy för arbetssökande.

  4.5 Genomförande av marknadsföring och reklam:

  Vi och våra tredje parts annonspartners kan använda dina personuppgifter, inklusive information relaterad till din beställning, såsom din adress för direktreklam och reklamändamål:

  • Direktreklam. Vi kan exempelvis skicka e-post för att informera dig om nyheter och uppdateringar om våra produkter och tjänster. Detta kan vara i form av e-post, SMS eller telefon. Om det krävs enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke innan vi skickar sådan marknadsföringsinformation.
  • Intressebaserad reklam. Vi kan engagera tredje parts annonsföretag och sociala medieföretag för att visa annonser på tjänsten och på andra onlinetjänster. Dessa företag kan använda kakor och liknande teknik för att samla in information om dig över tid i tjänsten, vår kommunikation och andra onlinetjänster, och använda denna information för att visa anpassade annonser som de tror kommer att intressera dig samt mäta och förbättra reklamkampanjernas prestanda. Detta kallas intressebaserad reklam. Vi kan också dela information om våra användare med dessa företag för att underlätta intressebaserad reklam till dem eller liknande användare på andra onlineplattformar. Detta kan inkludera spårning och lagring av interaktioner på webbplatser, t.ex. efter att du har klickat på en annons, spåra användningen av tjänsten, lagra och spåra målgruppens räckvidd och mål, koppla information från tjänsteleverantörens annonsnätverk med åtgärder som utförs på webbplatsen, lagra dina preferenser, skapa en profil över dina intressen för att visa dig relevanta och personliga annonser; eller lista annonser på sökmotorns webbplatser grundat på de senaste sökningarna.

  4.6 Interaktioner med företag:

  Om du kommunicerar med oss som anställd eller representant för ett företag kan vi, utöver de andra användningsområden som ingår i detta avsnitt, använda personuppgifter om dig för att administrera vår relation, upprätthålla avtalsförhållanden och för att driva vår verksamhet.

  5. Möjlighet att välja bort:

  För att skydda din integritet och säkerställa att du har kontroll över användningen av dina personuppgifter, kommer vi alltid att ge dig möjlighet att välja bort direktreklam när du kontaktar oss i samband med en produkt eller tjänst eller när du får e-post, text eller andra direkta marknadsföringsmeddelanden.

  Du har rätt att när som helst förhindra direktreklam av alla slag. Detta kan utövas genom att följa avanmälningslänken som bifogas varje meddelande eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@sodastream.com. Om du vill granska eller uppdatera den information du har tillhandahållit oss, kan du klicka på ”min profil” på startsidan på vår webbplats, och redigera informationen. Om du inte redan har blivit ombedd att ange din e-postadress och lösenord, kommer vi att be dig att göra det innan ändringar görs, så att andra inte får tillgång till och ändrar dina personuppgifter.

  6.  Rättslig grund för behandling av personuppgifter:

  Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy beror på vilken typ av personuppgifter vi behandlar och i vilket sammanhang vi behandlar dem. Men de rättsliga grunder som vi normalt förlitar oss på anges i tabellen nedan. Om du har frågor om den rättsliga grunden för hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på privacy@sodastream.com:

  Behandlingsändamål (klicka på länken för mer information) Rättslig grund
  Tillhandahållande av tjänster: Vi måste behandla dina personuppgifter (t.ex. dina identifikationsuppgifter, betalningsuppgifter, inloggningsuppgifter, adressuppgifter) för att driva tjänsten och våra affärsrelationer, inklusive hantera ditt konto eller dina transaktioner, svara på dina önskemål och förfrågningar, ge dig tillgång till innehåll eller information du begärt osv. Bearbetning är nödvändig för att fullgöra det avtal som styr vårt tillhandahållande av tjänsten eller för att vidta åtgärder som du begär innan du registrerar dig för tjänsten.
  Marknadsföring och reklam: Vi och våra tredje parts annonspartners kan samla in och använda dina personuppgifter för marknadsförings- och reklamändamål. Behandlingen baseras på ditt samtycke där detta samtycke krävs enligt gällande lag. Om sådant samtycke inte krävs enligt gällande lag, behandlar vi dina personuppgifter för dessa ändamål baserat på våra legitima intressen att främja vår verksamhet.
  Forskning och utveckling: Vi kan använda dina personuppgifter (t.ex. dina uppgifter om hushållets sammansättning, konsumtionsdata, enhetsdata) för forskning och utveckling, bland annat för att analysera och förbättra tjänsten och vår verksamhet. Dessa aktiviteter utgör våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för dessa ändamål där våra intressen överskuggas av de eventuella konsekvenserna för dig.
  Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål, såsom:
  • Att säkerställa tillgång till och underhåll av tjänsten och att se till att den fungerar korrekt.
  • För efterlevnad, förebyggande av bedrägeri och säkerhet.
  • För att dela dina personuppgifter med tredje part enligt beskrivningen i denna integritetspolicy
  • Att lämna ut dina personuppgifter till en potentiell eller faktisk köpare eller säljare i samband med en sammanslagning, förvärv eller annan omorganisation eller försäljning av vår verksamhet eller tillgångar.
  • För insamling av statistisk information om användningen av tjänsten.
  • För att skydda våra intressen såsom företag, för olika ändamål, som:
   • Tillämpning av tjänstevillkoren.
   • Utvärdera påståenden om att något innehåll kränker tredje parts rättigheter.
   • Upprätta eller utöva våra lagliga rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk.
  Vi förlitar oss på våra legitima intressen att behandla dina personuppgifter när vi utför dessa behandlingsaktiviteter. Vi använder inte dina personuppgifter för dessa ändamål där våra intressen överskuggas av de eventuella konsekvenserna för dig.
  Iakttagande av rättsliga skyldigheter: Vi är underställda vissa rättsliga förpliktelser som kan tvinga oss att lämna ut dina personuppgifter till domstolar, brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter. Behandling är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Om efterlevnad av rättsliga skyldigheter inte är tillämplig har vi och eventuella relevanta tredje parter ett berättigat intresse av att delta i, stödja och följa rättsliga processer och förfrågningar, inklusive genom samarbete med myndigheter. Vi och eventuella relevanta tredje parter kan också ha ett berättigat intresse av att säkerställa skydd, underhåll och verkställighet av våra och deras rättigheter, egendom och/eller säkerhet.
  Åtgärder vi vidtar med ditt samtycke:
  • Tillåter tredje parts annonspartners och annonsörer att använda spårningsteknik när du använder tjänsten.
  • Bjuder in dig att frivilligt delta i våra undersökningar om tjänsten.
  I dessa scenarier baseras behandlingen av personuppgifterna du frivilligt lämnar till oss på ditt samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla det på det sätt som anges när du samtycker till behandlingen.

   

  7.  Användning för nya ändamål:

  Vi kan använda dina personuppgifter för ändamål som inte beskrivs i denna integritetspolicy om det är tillåtet enligt lag och skälet är förenligt med syftet för vilket vi samlade in dem. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte, kommer vi att meddela dig och förklara den tillämpliga rättsliga grunden.

  8. Särskilda kategorier av uppgifter/känsliga uppgifter:

  Vi ber dig att inte lämna oss några känsliga personuppgifter (t.ex. information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan övertygelse, biometri eller genetiska egenskaper, brottslig bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) via tjänsten eller på annat sätt.

  9. Datasäkerhet:

  9.1 För att förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla datasäkerhet och säkerställa korrekt användning av information, har vi infört fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in. Några av de åtgärder vi vidtar är: ställa sekretesskrav på våra medarbetare och tjänsteleverantörer och förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter om de inte längre behövs för syftet den samlades in för. Sodastream kommer att följa tillämplig lag i händelse av brott mot säkerheten, sekretessen eller integriteten för dina personuppgifter och, om vi anser det lämpligt eller om det krävs enligt gällande lag, meddela dig via e-post, SMS eller tydlig information på vår webbplats så snart som möjligt och utan orimligt dröjsmål, i den mån det överensstämmer med (i) de legitima behoven för brottsbekämpning, eller (ii) alla åtgärder som krävs för att fastställa omfattningen av brottet och återställa den rimliga integriteten i datasystemet.

  9.2 Säkerhetsrisker ingår dock i all internet- och informationsteknik, och vi kan inte garantera säkerheten för dina personuppgifter. Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att göra insamlingen och säkerheten av information förenlig med denna integritetspolicy och alla tillämpliga lagar och förordningar. Om du har ett användarnamn, inloggning eller lösenord hos Sodastream, är du ansvarig för att hålla denna information konfidentiell. Vi ber dig att inte dela ett användarnamn, inloggning eller lösenord med någon.

  10. Datalagring:

  10.1 Vi kan spara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, och därefter i den utsträckning som lagen tillåter och baserat på våra rättsliga skyldigheter (t.ex. i samband med sparande av fakturor) eller legitima intressen (t.ex. att spara uppgifter för att bemöta eventuella tvister eller klagomål eller för eventuell återaktivering av abonnemang).

  Vi har dessutom en datalagringspolicy som vi tillämpar på information vi hanterar. Om dina uppgifter inte längre behövs, kommer vi att se till att de raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.

  11. Vi kan dela dina personuppgifter:

  Sodastream kan dela dina personuppgifter med tredje part på följande sätt och i följande fall och på andra sätt som beskrivs i denna integritetspolicy eller vid tidpunkten för insamlingen:

  11.1 tillsammans med vårt moderbolag eller andra bolag som är närstående och dotterbolag till Sodastream för de syften som anges i denna integritetspolicy,

  11.2 med tredje part till vilken den berörda Sodastream-enheten lägger ut hela eller delar av denna behandling. Syftet med denna överföring är att hjälpa till att hantera vår verksamhet och leverera tjänster. Vi kan till exempel överföra dina personuppgifter till en tjänsteleverantör i den utsträckning som krävs för att slutföra en beställning och leverera din produkt, och för att behandla betalningen av din beställning. Andra exempel kan vara överföringar till leverantörer av elektroniska marknadsföringstjänster, värdtjänster och andra relevanta roller. Observera att vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter till en tredje part. Dessa tredje parter har samtyckt till konfidentialitetsbegränsningar och användning av personuppgifter som vi delar med dem eller som de samlar in å våra vägnar endast för att tillhandahålla oss den avtalade tjänsten.

  11.3 Vi kan ibland dela dina personuppgifter med partners eller göra det möjligt för partners att samla in information direkt via vår tjänst,

  11.4 med tredje parts annonsföretag som samlar in information om din aktivitet på tjänsten och andra onlinetjänster för att hjälpa oss att annonsera våra tjänster och/eller använda kundlistor som vi delar med dem för att leverera annonser på deras plattformar för vår räkning till dessa kunder och liknande användare.

  11.5 Vi kan avslöja eller på annat sätt tillåta andra att få tillgång till dina personuppgifter i enlighet med en rättslig begäran, såsom ett föreläggande, rättegång, husrannsakan eller domstolsbeslut eller i enlighet med gällande lag, om vi i god tro uppfattar att lagen föreskriver att vi ska göra det. Om det är motiverat kan vi också tillåta tillgång till denna information i särskilda nödsituationer där fysisk säkerhet är i fara.

  11.6 Vi kan lämna ut personuppgifter eller annan information som erhållits från eller om dig till tredje part i samband med en sammanslagning, förvärv, konkurs eller försäljning av alla eller väsentligen alla våra tillgångar, i den utsträckning detta är nödvändigt för processen.

  11.7 Vi kan dela dina personuppgifter med professionella rådgivare, såsom advokater, revisorer, bankirer och försäkringsgivare, om det krävs i samband med de yrkesmässiga tjänster de tillhandahåller oss.

  11.8 Vissa personuppgifter och innehåll som du gör offentligt tillgängligt på eller via webbplatsen eller tjänsterna, är synliga för andra användare av tjänsten och allmänheten. Om dina personuppgifter kan ses, samlas in och användas av andra, inklusive cachas, kopieras, skärmdumpas eller lagras någon annanstans av andra (t.ex. sökmotorer), är vi inte ansvariga för sådan användning av data. Vi uppmuntrar dig därför att endast publicera information som du är säker på att du vill göra offentligt tillgänglig.

  12. Överföring av personuppgifter globalt:

  Sodastream är ett globalt företag som verkar på många platser och kan använda tjänsteleverantörer som är verksamma i andra länder. Dina personuppgifter kan överföras och lagras utanför din bosättningsort, som kan omfattas av andra dataskyddsregler. I synnerhet om du bor i EU bör du vara medveten om att dina personuppgifter kan komma överföras till platser utanför EU. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter sker i överensstämmelse med gällande lag och att de hanteras med försiktighet för att skydda din integritet och dina intressen, och att överföringarna är begränsade till länder som anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå eller där vi kan vara säkra på att alternativa lösningar finns på plats för att skydda din integritet. För detta ändamål:

  • kommer vi att se till att överföringar inom Sodastream och dess närstående bolag kommer att omfattas av ett avtal som ingåtts av medlemmar i Sodastream Group (ett avtal inom koncernen) som genom ett avtal förpliktigar varje medlem att se till att personuppgifter ges en adekvat och konsekvent skyddsnivå, oavsett vart den överförs inom koncernen.
  • Om vi överför dina personuppgifter utanför Sodastream eller till tredje part som hjälper till att tillhandahålla våra produkter och tjänster, kommer vi att inhämta avtalade åtaganden och garantier från dem om att skydda dina personuppgifter, eller
  • om vi får förfrågningar om information från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter, kommer vi noggrant att validera dessa förfrågningar innan personuppgifter lämnas ut.

  Du har rätt att kontakta oss för mer information om de skyddsåtgärder vi har infört (inklusive en kopia av relevanta avtalsförpliktelser), för att säkerställa ett adekvat skydd av dina personuppgifter när dessa överförs enligt ovan.

  13. Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter:

  Med vissa undantag, och i vissa fall beroende på behandlingsverksamheten vi utför, kan du ha följande rättigheter enligt dataskyddslagen:

  • att begära att vi ger dig ett utdrag av dina personuppgifter som vi har och du har rätt att bli informerad om, (a) källan till dina personuppgifter, (b) ändamålen, rättslig grund och behandlingsmetoder, (c) den personuppgiftsansvariges identitet och (d) enheter eller kategorier av enheter till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras,
  • att begära att vi upphör att behandla dina personuppgifter, helt eller delvis, enligt dina instruktioner, oavsett skäl, utom i den mån det är lagligt att göra det utan samtycke,
  • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter när: (a) korrektheten i personuppgifterna bestrids, (b) behandlingen är laglig men du invänder mot behandlingen av personuppgifterna, (c) vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in, men det krävs för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk,
  • för att begära att vi raderar dina personuppgifter under begränsade omständigheter där det inte längre är nödvändigt i förhållande till ändamålen för vilka de samlades in eller bearbetades,
  • för att bestrida behandling som vi har motiverat på grundval av ett berättigat intresse,
  • för begära att vi inte överför dina personuppgifter till icke-närstående tredje parter för direkt marknadsföring eller andra ändamål,
  • för att begära att vi ändrar det sätt på vilket vi kontaktar dig för marknadsföringsändamål,
  • för att begära att vi rättar eventuella fel i dina personuppgifter,
  • för att begära att vi uppdaterar dina personuppgifter vid behov. Observera att du också kan korrigera, uppdatera eller ta bort vissa delar av sådana personuppgifter själv eller helt inaktivera ditt Sodastream-konto, genom dina kontoinställningar,
  • för att begära överföring av en maskinläsbar kopia av dina personuppgifter till dig eller en tredje part som du själv väljer,
  • för att få en kopia av de garantier enligt vilka dina personuppgifter överförs utanför EU, och
  • för att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Vi uppmuntrar dig dock att kontakta oss först.

   Av säkerhetsskäl kan vi komma att be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet innan vi lämnar ut de begärda personuppgifterna till dig. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift där lagen tillåter det, exempelvis om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven.

  Om du vill utöva dina rättigheter kan det finnas verktyg som vi tillhandahåller via tjänsterna. I annat fall, kontakta oss på privacy@sodastream.com för att göra din begäran, med lämpliga uppgifter om begäran. Vi behandlar din begäran i enlighet med gällande lagar.

  14. Ändringar i denna integritetspolicy:

  Vi kan när som helst uppdatera och ändra denna integritetspolicy, så att den är uppdaterad enligt lagstadgade krav och vår verksamhetspraxis. Kontrollera regelbundet dessa sidor för den senaste versionen av denna integritetspolicy.

  15. Kontaktuppgifter:

  Att skydda din integritet på nätet är ett område under utveckling, och vi försöker att utveckla vår webbplats och tjänster för att uppfylla dessa krav. Om du har några synpunkter eller frågor om denna sekretesspolicy, kan du kontakta oss på:

  e-postadress: privacy@sodastream.com