HANDLA

UPPTÄCK

KÖP CO2

Villkor

SODASTREAMS VILLKOR

SodaStream hälsar dig välkommen till sodastream.se och vi hoppas att ditt besök på denna webbplats kommer att bli en bubblande upplevelse.

Observera att ditt besök på denna webbplats och köp av produkter styrs av dessa regler och villkor. Vi rekommenderar att du granskar dessa och våra andra policyer innan du använder den här webbplatsen och lägger en beställning. Genom att göra en beställning samtycker du till att vara bunden av dessa regler och villkor.

 1. VARUMÄRKESINFORMATION
  SODA-CLUB och SodaStream är varumärken som tillhör SodaStream dotterbolag i EU, USA och/eller andra länder. Alla varumärken, märkesnamn och logotyper, inklusive dotterbolag och tredje parter, som används på denna webbplats ägs av SodaStream, dess dotterbolag eller tredje part, och får inte användas av dig eller någon annan part för något ändamål utan SodaStreams godkännande. Inget i detta dokument ska tolkas eller tolkas som att ge dig eller någon annan part några rättigheter till sådana immateriella rättigheter eller licenser. Ingen användning eller modifiering av något av de varumärken och logotyper som visas på denna webbplats är tillåten utan skriftligt tillstånd från SodaStream.

 2. COPYRIGHT
  © 2019 SodaStream Allt innehåll på denna webbplats, i någon form, tillhör Sodastream eller dess leverantörer och skyddas av amerikanska, europeiska och/eller internationella upphovsrättslagar.

 3. ANVÄNDNING av SODASTREAM WEBBPLATS www.sodastream.se 
  Användningen av denna webbplats är endast för personligt bruk eller i informationssyfte. Det är inte tillåtet att ändra innehållet på denna webbplats. Du får inte använda dess innehåll, försäljningsprodukter, ange databasen eller samla in data för kommersiella ändamål. Du får inte reproducera, kopiera, distribuera, publicera, sälja, modifiera, överföra eller utnyttja någon del av denna webbplats. Du får inte använda metataggar eller annan dold text under Sodastream.se domännamn eller på annat sätt inkräkta på webbplatsens immateriella rättigheter.

 4. ORDER 

  Din beställning är ett erbjudande till SodaStream om att köpa produkten (er) i din beställning. När du gör en beställning för att köpa en produkt från SodaStream skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av din beställning och innehåller information om din beställning ("orderbekräftelse via e-post"). Den somorderbekräftelsen via e-post är ett kvitto på att vi har mottagit din beställning och bekräftar inte accepterandet av ditt erbjudande att köpa den/de produkter som har beställts. Vi accepterar endast ditt erbjudande och köpeavtalet för en produkt som du beställt kommer att avslutas när vi skickar produkten till dig. Ditt avtal gäller för Soda-Club Worldwide BV. SodaStream tillhandahåller produkten (erna) för dig i enlighet med detta avtal. Utan att det påverkar ångerrätten som anges nedan kan du när som helst göra en annullering av din produkt innan vi skickar din beställning.

 5. PRODUKTER
  5.1 Information om våra produkter finns på vår hemsida, inklusive fotografier. Fotografier är endast avsedda för illustrativt syfte och produkternas utseende kan variera.

  5.2 Med förbehåll för villkoret 5,1 ovan, måste produkterna vara väsentligen förenliga med deras beskrivning på webbplatsen.

 6. RETURNERAR
  6.1 Du har rätt att returnera din order till oss inom 30 dagar från leveransdatumet ("returperioden"), under förutsättning att de produkter du beställt inte har använts eller är skadade och att säkerhetsventiler och tätningar fortfarande är intakta. Vi kan inte acceptera returer av produkter som har använts eller om tätningar har avlägsnats.

  6.2 Om du bestämmer dig för att returnera din beställning, vänligen meddela oss om ditt beslut genom att kontakta kundtjänst på + 46 8 586 30 400 eller maila oss på support@sodastream.se

  6.3 För att vara berättigad till full återbetalning måste alla produkter returneras till oss inom den returperiod som beskrivs i punkt 6,1 ovan och med paketen i gott och oskadat skick. Alla produkter som mottagits av oss efter returperioden är inte berättigade till återbetalning. Vi behandlar återbetalningen för produkter som returnerats under returperioden inom 14 dagar efter mottagandet. Om förpackningen är skadad eller på annat sätt inte i återanvändningsbart skick, kan du debiteras en avgift för byte av förpackning. Vi drar av denna avgift från återbetalningen.

  6.4 Observera att det är ditt ansvar att se till att produkterna returneras till oss tillsammans med ditt beställningsnummer så att vi kan identifiera din retur. Vi rekommenderar starkt att du använder en form av registrering av försändelsen som bevis på RETUR. Om vi inte får ditt beställningsnummer kan vi inte ge dig en återbetalning.

  6.5 Om du efter din beställning, och innan vi har skickat din beställning, ångrar dig, kan du kontakta vår kundtjänst på +46 8 586 30 400 eller maila oss på support@sodastream.se och vi kommer att annullera din beställning.

  6.6 Ingenting i punkt 6 kommer att påverka dina lagliga återvändande rättigheter om produkterna är felaktiga eller din produktgaranti.

  6.7 Om du har frågor angående din beställning, kan du kontakta kundtjänst via telefon på + 46 8 586 30 400 eller maila oss på info@Sodastream.se

 7. PRISER OCH TILLGÄNGLIGHET
  7.1 Alla priser är innclusive moms[inklusive tillämplig lag moms] och visas på vår hemsida.

  7.2 Vi tillhandahåller tillgänglighetsinformation för de produkter som säljs av oss på vår webbplats och på varje produkts informationssida. Utöver vad vi tillhandahåller på den sidan eller på annat sätt på webbplatsen, kan vi inte vara mer specifika om tillgänglighet. När vi behandlar din beställning kommer vi att meddela dig via e-post så snart som möjligt om de produkter du beställer visar sig vara otillgängliga och du debiteras inte för dessa produkter. Din beställning godkänns inte förrän du har mottagit en leveransbekräftelse.

  7.3 Vi kan inte hållas ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla våra skyldigheter enligt dessa villkor om förseningen eller misslyckandet beror på något utanför vår kontroll. Detta villkor påverkar inte din rätt att få de produkter som skickas till dig inom rimlig tid. Om förseningen inträffar innan produkterna levereras kommer vi inte att debitera för produkterna förrän de har levererats, och du kan annullera din beställning när som helst före avsändandet.

  7.4 Du måste betala för produkterna innan vi levererar dem.

 8. LEVERANS
  8.1 Kostnaderna för leveransen är som anges på vår hemsida.

  8.2 Vi kan bara leverera till adresser i Sverige.

  8.3 Leveranstiden för beställningar beräknas vara 2 – 3 arbetsdagar efter beställningen, beroende på efterfrågan och externa faktorer. Observera att om inget annat anges på webbplatsen är leveranstider endast uppskattningar och inga garanterade leveranstider, och bör inte åberopas som sådana.

  8.4 Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad om hur din beställning fortskrider. När du har gjort en beställning kommer vi att ge dig en beräknad leveranstid så snart dina produkter har levererats.

 9. DATA OCH INTEGRITET
  9.1 För att kunna förse dig med din beställning måste vi behandla dina processdata i enlighet med lokala dataskyddslagar. För mer information om hur vi använder din information, vänligen se vår integritetspolicy och cookiepolicy.

 10. ANSVAR
  10.1 I den utsträckning som lagen tillåter utesluter SodaStream uttryckligen alla villkor, garantier och andra villkor som annars är underkastade lag. Sodastream ger en produktgaranti [fullständig information om Sodastream produktgaranti kan hittas genom att klicka här

  10.2 Kunden ansvarar för att använda SodaStreams produkter i enlighet med de instruktioner som ges tillsammans med produkterna. SodaStream utesluter allt ansvar som uppstår till följd av kundens användning av produkten som inte överensstämmer med de tillhandahållna instruktionerna. Om du av någon anledning inte får en bruksanvisning, vänligen meddela oss,  så kommer vi att skicka dig en bruksanvisning, antingen elektroniskt eller via post så snart som möjligt.

  10.3 I den utsträckning som lagen tillåter ska vårt maximala ansvar gentemot dig, oavsett om det är i kontrakt, eller på annat sätt står i förhållande till de produkter som du har köpt och vara begränsat till det pris du har betalat för de relevanta produkterna.

  10.4 SodaStream ska inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon annan part för förlust, skada eller följdskador, av någon som helst anledning, som direkt eller indirekt påverkar användaren av denna webbplats.

  10.5 SodaStream frånsäger sig allt ansvar för innehåll, tjänster, villkor och riktlinjer för alla andra webbplatser som kan länkas till eller från denna webbplats Sodastream.se

 11. TILLÄMPLIG LAG
  Dessa villkor och eventuella reklamationer och/eller tvister mellan dig och SodaStream styrs av och tolkas i enlighet med svensk lag, och tillämpningen av FN: s konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen undantagen. Vi är båda överens om att underkasta dig domstolars exklusiva jurisdiktion, vilket innebär att du endast kan väcka talan för att verkställa dina konsumentskyddsrättigheter i samband med dessa regler och villkor gällande i Sverige.

 12. ÄNDRING AV VILLKOR
  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på vår hemsida, policyer och villkor när som helst. Du lyder under de villkor och policyer som gäller när du beställer produkter från oss, såvida inte någon ändring av villkoren eller policyerna krävs enligt lag eller statliga myndigheter (vilket innebär att det kan gälla tidigare beställningar gjorda av dig). Om något av dessa villkor bedöms vara ogiltigt, avslutas eller av någon anledning inte kan verkställas kommer detta villkor att betraktas som fristående och kommer inte att påverka giltigheten och verkställigheten av återstående villkor.

 13. UNDANTAG
  Om du bryter mot dessa villkor och vi inte vidtar några åtgärder har vi fortfarande rätt att använda våra rättigheter och gottgörelser i alla andra situationer där du bryter mot dessa villkor.

 14. BARN
  Vi säljer inte produkter som ska köpas av barn. Vi säljer barnprodukter som ska köpas av vuxna. Om du är under 18, kan du bara köpa från Sodastream.se med samtycke av en förälder eller vårdnadshavare. Genom att skicka in en beställning bekräftar du att du är över 18 år gammal.

 15. VÅRA KONTAKTUPPGIFTER
  Soda-Club Worldwide BV har sitt huvudkontor i Hammarby allé 150, 120 66 Stockholm, Sverige. Om du vill kontakta oss och/eller klaga, kan du kontakta oss på + 46 8 586 30 400 eller maila oss på support@sodastream.se

  KOMMUNIKATION MED SODASTREAM

  Vi tar gärna emot kommentarer, förslag, idéer, frågor eller annan information, men det kan inte vara olagligt, ärekränkande, hotfullt, obscent, kränker någon parts immateriella rättigheter eller på annat sätt skadar SodaStream eller tredje part. Kommunikationen med SodaStream får inte innehålla virus eller andra komponenter som är skadliga för webbplatsen eller dess användare. Om sådan kommunikation sker har SodaStream rätt att vidta rättsliga åtgärder och/eller samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller genom domstolsbeslut, för att avslöja identiteten på de användare som har publicerat sådant innehåll.

  Du är ansvarig för allt material, lagligt eller inte, som du skickar till SodaStream eller tredje part, eller att du publicerar på SodaStreams webbplatser, och SodaStream är inte ansvarig för innehållet.

  Genom att skicka in information till oss samtycker du till att SodaStream har obegränsad och oåterkallelig rätt att använda denna information efter eget gottfinnande (förutom personlig information som omfattas av integritetspolicyn). Du ger också SodaStream rätten att reproducera, modifiera, utelämna och publicera, och använda i marknadsföring, PR eller annan kommersiell användning, och inte göra några anspråk (inklusive anspråk för betalning eller royalties) i detta avseende. SodaStream behandlar inte sådant material konfidentiellt.

 16. KORREKT INFORMATION
  SodaStream vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt. SodaStream kan inte garantera att webbplatsen eller tjänsterna som erbjuds kommer att fungera utan avbrott, och att webbplatsen, dess servrar eller e-postmeddelanden som skickas från SodaStream är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

 17. STÖRNINGAR OCH AVBROTT
  SodaStream ska inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för något avbrott eller avbrott på webbplatsen och om användningen av webbplatsen skadar eller stör ditt datorsystem.

  SodaStream välkomnar dig att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att användningen av denna webbplats är fri från virus eller liknande som kan störa driften av din dator eller skada den.