HANDLA

UPPTÄCK

KÖP KOLSYRA

Minska ditt klimatavtryck. Bubbla ditt vatten själv.

Sverige har kanske världens bästa vatten. Noggrant tillverkat av naturen under miljarder år. Det är gott, färskt, närproducerat och kommer direkt hem i kranen till en försumbar kostnad!

Föredrar du ditt vatten kolsyrat är det smartaste och enklaste sättet att skaffa en SodaStream och bubbla ditt vatten själv. Det är inte bara smidigt och bekvämt, det minskar också klimatavtrycket jämfört med om du hade köpt kolsyrat vatten på flaska. Vi vill gärna tro att det också kan bidra till något bättre. Vi vill inspirera till man ska göra bättre val för sig själv och för planeten.

En kolsyrecylinder räcker till att kolsyra cirka 60 liter vatten.1 När den är slut lämnar du bara in den så fyller vi den på nytt och använder den om och om igen (och du betalar självklart bara för gaspåfyllningen). Kolsyrecylindern tillsammans med din SodaStream är ett klimatsmart alternativ om man vill njuta av kolsyrad dryck, men även om cylindern kan återanvändas många gånger så har den fortfarande ett klimatavtryck. Vi har därför beräknat denna klimatpåverkan, genom hela dess leveranskedja, via miljökonsultföretaget Eco Now och 2050 Consulting.2 Vi har sedan kompenserat klimatavtrycket med 115%, alltså 15% mer än vad den genererar i utsläpp, genom att investera i olika klimatprojekt som både reducerar utsläpp och tar bort koldioxid från atmosfären. 3 4


Vi hjälper till att fånga in och ta bort koldioxid direkt från luften!


För att begränsa den globala uppvärmningen behöver vi minimera våra utsläpp av CO₂ men vi behöver också få bort koldioxid som redan släppts ut.5 Vi investerar i en av världens viktigaste tekniker för att permanent ta bort förhöjda halter av koldioxidutsläpp. Tekniken kallas för Direct Air Capture (DAC).

Världens första aktiva DAC-fabriker finns på Island där enorma fläktar suger in luft och fångar koldioxiden.Väl infångad binds den med ett vulkaniskt mineral och kristalliseras, varpå koldioxiden sedan inte längre kan bidra till den global uppvärmningen. Processen möjliggörs när CO₂ reagerar med basalt, ett mineral som det finns massor av på just Island.6 Att stötta utvecklingen av denna teknik i ett tidigt läge anser vi vara viktigt så att fler DAC fabriker kan byggas och ännu mer koldioxid kan fångas in.Vår vision: Att förändra sättet värden dricker


Vatten och att förändra hur värden dricker är vår filosofi och hjärtat av SodaStream. Att investera i projektet Aqua Clara7, så befolkningen i Kenya får tillgång till rent dricksvatten, var därför en självklarhet för oss. Över 19 miljoner människor i Kenya har inte tillgång till rent vatten. Projektet bidrar till att minska avverkning av träd i området där man annars eldar upp träd för att koka vattnet drickbart.

Bidrar till grön energi


Elproduktion är en av de största utsläppsfaktorerna av växthusgaser. Enligt Project Drawdown8 så är mer förnybar grön energi mellan åren 2020 och 2050 den absolut viktigaste åtgärden för att bekämpa klimatförändringar för att klara ett 1.5 graders scenario. Vi inser vikten av detta och stödjer därför gladeligen projektet ”The Global Renewable Energy Portfolio”9 som bidrar med avgörande finansiering till etablering av förnybar elproduktion globalt. Detta Gold Standard10 certifierade projekt är en del av vår klimatkompenserings portfölj för 2022, men att satsa på förnybar elproduktion har varit en pågående strategi för oss under många år, bland annat har vi installerat solpaneler i vår fabrik och hela verksamheten som fyller på gas i Nederländerna drivs av 100% förnybar el.

Skogsplantering & Återplantering


Området för detta projekt i Uruguay11, inkluderar områden som tidigare bara var gräsmarker utan träd. Nu planteras över 20 000 hektar träd som sedan skördas och återplanteras i en 22-års cykel. Projekt skapar lokala arbetstillfällen, avvärjer illegal avskogning och ger fortsatt kolinbindning även efter avverkning i form av FSC12 märkta skogsprodukter. Detta projekt är certifierat med VCS och CCB världens mest använda standard för oberoende granskning av klimatkompenseringsprojekt.

Mer än bara klimatkompensering!

Hållbarhet är ett av kärnvärdena för SodaStream som företag såväl som för våra produkter. Att förhindra att mer koldioxid släpps ut än vad våra kolsyrecylindrar genererar är ett viktigt ställningstagande, men det är bara en liten del av hela vårt hållbarhetsarbete.

För att fortsätta leda resan mot mer hållbart bubbelvatten har vi ingått ett partnerskap med Carbon Trust, ett globalt klimatkonsulterings företag, som certifierar våra ledande produkter med beräknat klimatavtryck (Carbon Footprint Measured).

Vi ser ständigt över att förbättra våra produkter och förpackningar, och kommer aldrig att sluta. Vi är precis i processen att ändra våra plastflaskor för smaker till återvunnen PET. Vi har redan installerade solpaneler på vår fabrik i Israel och vi siktar på att alla våra globala verksamheter ska drivas av förnybar energi.

Nu är våra förpackningar återvinningsbara med Bower

Bower är ett spännande initiativ som får fler att källsortera och återvinna via en app och ett belöningssystem. Våra cylindrar är förstås redan i en sluten återfyllnings-loop, men våra förpackningar och smakflaskor måste förr eller senare gå till återvinning. Lika mycket som vi vill säkerställa att våra kunder återvinner våra förpackningar korrekt, så vill vi också stödja Bower-initiativet. Återvinning och att minska plastavfall är trots allt en del av vår kärnverksamhet. Ladda ned och använd Bower-appen och skanna streckkoden vid din vanliga lokala återvinningsstation när du återvinner så belönas du med poäng eller pengar.13

Detta är bara några få exempel på våra åtgärder för att växa som ett hållbart och medvetet bolag. Men att eliminera avfall från engångsplast kommer alltid att vara själva kärnan av vår verksamhet och i centrum för vår affärsmodell. Globalt har SodaStream en viktig roll i att begränsa mängden plast från miljarder engångs-plastflaskor varje år.

Följs oss för att lära dig mer hur du tillsammans med oss kan hjälpa till att bekämpa mängden engångsplast, verka för en mer hållbar framtid och förändra hur värden dricker!

1 Beroende på vilken typ av kolsyremaskin man använder och hur mycket kolsyra man vill ha
2 www.econow.se www.2050.se
3 Certificate of offset SodaStream
4 SodaStream confirmation Climeworks
5 IPCC rapport kapitel 4 : https://www.ipcc.ch/sr15/faq/faq-chapter-4/
6 Läs mer på: https://climeworks.com/direct-air-capture
7 https://www.aquaclarakenya.com/
8https://drawdown.org/
9https://www.climateimpact.com/global-projects/renewable-energy-portfolio-global/
10Certifierings-standard som säkerställer och mäter effekten av klimat och utvecklingsprojekt: https://www.climateimpact.com/global-projects/degraded-land-afforestation-uruguay/
11https://www.climateimpact.com/global-projects/degraded-land-afforestation-uruguay/
12Forest Stewardship Council: https://fsc.org/
13https://www.getbower.com/