HANDLA

UPPTÄCK

KÖP KOLSYRA

Minska ditt klimatavtryck. Bubbla ditt vatten själv.

Sverige har kanske världens bästa vatten. Noggrant tillverkat av naturen under miljarder år. Det är gott, färskt, närproducerat och kommer direkt hem i kranen till en försumbar kostnad!

Föredrar du ditt vatten kolsyrat är det smartaste och enklaste sättet att skaffa en SodaStream och bubbla ditt vatten själv. Det är inte bara smidigt och bekvämt, det kan också bidra till något mer. Vi vill inspirera till att man inte bara ska acceptera det till synes självklara utan även uppmuntra till att man ska göra bättre val för sig själv och för planeten.

En kolsyrecylinder räcker till att kolsyra cirka 60 liter vatten.1 När den är slut lämnar du bara in den så fyller vi den på nytt och använder den om och om igen (och du betalar självklart bara för gaspåfyllningen). Kolsyrecylindern har ett klimatavtryck även om den kan återanvändas många gånger. Vi har därför beräknat denna klimatpåverkan, genom dess leveranskedja, via miljökonsultföretaget Eco Now och 2050 Consulting. Vi har sedan kompenserat klimatavtrycket med 115%, alltså 15% mer än vad den genererar i utsläpp, genom att investera i olika klimatprojekt som både reducerar utsläpp och tar bort koldioxid från atmosfären.2 3


Vi hjälper till att fånga in och ta bort koldioxid direkt från luften!


För att begränsa den globala uppvärmningen behöver vi minimera våra utsläpp av CO₂ men vi behöver också få bort koldioxid som redan släppts ut.4 Vi investerar i en av världens viktigaste tekniker för att permanent ta bort förhöjda halter av koldioxidutsläpp. Tekniken kallas för Direct Air Capture (DAC).

Världens två första aktiva DAC-fabriker finns på Island där enorma fläktar suger in luft och fångar koldioxiden. Väl infångad binds den med ett vulkaniskt mineral och kristalliseras, varpå koldioxiden sedan inte längre kan bidra till den global uppvärmningen. Processen möjliggörs när CO₂ reagerar med basalt, ett mineral som det finns massor av på just Island.5 Att stötta utvecklingen av denna teknik i ett tidigt lägre anser vi vara viktigt så att fler DAC fabriker kan byggas och ännu mer koldioxid kan fångas in.Vår vision: Att förändra sättet värden dricker


Vatten och att förändra hur värden dricker är vår filosofi och hjärtat av SodaStream. Att investera i projektet Aqua Clara6, så befolkningen i Kenya får tillgång till rent dricksvatten, var därför en självklarhet för oss. Över 19 miljoner människor i Kenya har inte tillgång till rent vatten. Projektet bidrar till att minska avverkning av träd i området där man annars eldar upp träd för att koka vattnet till drickbart. Vårt bidrag förhindrar att drygt 1000 ton koldioxid släpps ut, det motsvarar klimatavtrycket från att åka Sthlm - New York med flyg 1000 gånger.7


Förhindrar avverkning och skyddar 105 000 hektar tropisk regnskog


SodaStream stöttar REDD+ projektet Acre Amazonas som motverkar avverkning och skyddar 105 000 hektar tropisk regnskog i ett av världens mest omfattande ekosystem med biologisk mångfald. Projektet uppfyller hela 15 av FNs 17 globala mål.8


Förhindrar gasläckor 25 gånger starkare än CO₂


Med insikten av hur viktigt det är att gas förvaras säkert, har SodaStream investerat i ett projekt i Bangladesh som lagar gamla och spruckna naturgasledningar. Läckorna släpper ut metangas, en växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen över 25 gånger mer än koldioxid.9


Mer än bara klimatkompensering!


Hållbarhet är ett av kärnvärdena för SodaStream som företag såväl som för våra produkter. Att förhindra att mer koldioxid släpps ut än vad våra kolsyrecylindrar genererar är ett viktigt ställningstagande, men det är bara en liten del av hela vårt hållbarhetsarbete.
För att fortsätta leda resan mot mer hållbart bubbelvatten har vi ingått ett partnerskap med Carbon Trust, ett globalt klimatkonsulterings företag, som certifiera våra ledande produkter med beräknat klimatavtryck (Carbon Footprint Measured).


Vi ser ständigt över att förbättra våra produkter och förpackningar, och kommer aldrig att sluta. Vi är precis i processen att ändra våra plastflaskor för smaker till återvunnen PET. Vi har redan installerade solpaneler på vår flaggskepps-fabrik i Israel och vi siktar på att ha förnybar energi på alla våra globala verksamheter.

Detta är bara några få exempel på våra åtgärder för att växa som ett hållbart och medvetet bolag. Men att eliminera avfall från engångsplast kommer alltid att vara själva kärnan av vår verksamhet och i centrum för vår affärsmodell. Globalt har SodaStream en viktig roll i att begränsa mängden plast från miljarder engångs-plastflaskor varje år.

Följs oss för att lära dig mer hur du kan hjälpa till att bekämpa klimatförändringar, verka för en mer hållbar framtid och förändra hur värden dricker!

1 Beroende på vilken typ av kolsyremaskin man använder och hur mycket kolsyra man vill ha
2 Certificate of offset SodaStream
3 SodaStream confirmation Climeworks
4 IPCC rapport kapitel 4 länk
5Läs mer på Climeworks länk
6https://www.aquaclarakenya.com/
7 Enligt co2 myclimate Beräkning, en vägs resa. Länk
8https://www.arborday.org/carbon/project-natural-capital.cfm
9 United States Environmental Protection Agency:https://www.epa.gov/gmi/importance-methane