HANDLA

UPPTÄCK

KÖP CO2

Minska ditt klimatavtryck. Bubbla ditt vatten själv.

Gör ett bättre val Bubbla ditt vatten själv!

Sverige har kanske världens bästa vatten. Noggrant tillverkat av naturen under miljarder år. Det är gott, färskt, närproducerat och kommer direkt hem i kranen till en försumbar kostnad.

Föredrar du ditt vatten kolsyrat är det smartaste och enklaste sättet att skaffa en SodaStream och bubbla ditt vatten själv. Det är inte bara smidigt och bekvämt, det medför också ett lägre klimatavtryck1 jämfört med om du hade köpt kolsyrat vatten på flaska.

En kolsyrecylinder räcker till att kolsyra cirka 60 liter vatten.2 När den är slut lämnar du in den så fyller vi den på nytt och använder den om och om igen. Kolsyrecylindern tillsammans med din SodaStream är ett smart alternativ om man vill njuta av kolsyrad dryck, men även om cylindern kan återanvändas många gånger så har den fortfarande ett klimatavtryck. Vi har därför beräknat denna klimatpåverkan genom hela dess leveranskedja för SodaStream Nordics. Vi har använt Eco Now3 för att beräkna påverkan och 2050 Consulting 4 för tredjepartsvalidering. Utifrån denna beräkning har vi sedan kompenserat klimatavtrycket med 115%, alltså 15% mer än vad cylindern genererar i utsläpp, genom att investera i olika klimatprojekt som både reducerar utsläpp och tar bort koldioxid från atmosfären.5

Vi medverkar i svenskt klimatprojekt

Man skiljer mellan klimatprojekt som tar bort, reducerar och förhindrar koldioxidutsläpp. Alla typer behövs för att vi ska klara utmaningen med att begränsa den globala uppvärmningen. En viktig aspekt är att projekt som tar bort koldioxid från atmosfären också kan lagra den borttagna koldioxiden på ett effektivt sätt och under så lång tid som möjligt. Det svenska projektet från The Forest Solution (TFS)6 lyckas med precis detta. Koldioxiden lagras i unga svenska skogar under minst 50 års tid.

___________

1 Enligt studie från CarbonTrust 2020 genererar 1 liter Sodastream bubblat vatten från maskinen DUO 0,059 kg C02 jämfört med 1 liter kolsyrat flaskvatten som i genomsnitt har 0,125 kg CO2 enligt studie från IVL på uppdrag från Sveriges bryggerier 2009.

2 Beroende på vilken typ av kolsyremaskin man använder och hur mycket kolsyra man vill ha

3 www.econow.se

4 www.2050.se

5 Certificate of offset SodaStream / TFS certificate

6 www.theforestsolution.se , www.climateaction.se

TFS har utvecklat en unik metodologi som baseras på erfarenheterna från över 60 år av forskning; Anpassade näringsämnen tillsätts i noga utvalda privatägda skogsbestånd i Sverige. Resultatet blir att skogen växer mer och binder mer koldioxid. Åtgärden har en snabb klimateffekt och utförs på redan etablerade skogar i ung ålder. Därmed tas ingen extra yta i anspråk och koldioxiden lagras under lång tid (ca 50 år) innan skogsbeståndet enligt svensk lag i framtiden får avverkas.

Den extra biomassan som skapas innebär dessutom att mer förnybar råvara i framtiden blir tillgänglig - detta är viktigt för vi behöver mer förnybar råvara att ersätta fossila råvaror, men man vill inte att detta behov riskerar medföra att skyddsvärda skogar avverkas. TFS metod hjälper således till att även avlasta trycket på skyddsvärd skog.

SodaStream lagrar över 1000 ton koldioxid via det svenska projektet TFS.Vår vision: Att förändra sättet världen dricker

atten och att ”förändra hur världen dricker” är vår filosofi och hjärtat av SodaStreams verksamhet. Varje år SodaStream Nordic väljer vilka klimatprojekt vi ska stödja och investera i, så försöker vi säkerställa att minst ett klimatprojekt är relaterat till just vatten.

I år föll valet av vattenprojekt på Clean Water & Cooking i Guatamala7. Guatemala har stora problem med tillgång till rent vatten, frågan har blivit en nationell prioritet. Detta projekt certifierat med Gold Standard, ger tillgång till vattenrenande filter och energieffektiva spisar till de fattigaste och mest utsatta områdena. Projektet är viktigt för att förbättra levnadsstandarden för området, det bidrar till en rad globala hållbarhetsmål och förväntas reducera totalt 1 miljard ton CO2 innan 2030.Bidrar till grön energi

Elproduktion är en av de största utsläppsfaktorerna av växthusgaser. Enligt Project Drawdown8 så är mer förnybar grön energi mellan åren 2020 och 2050 den absolut viktigaste åtgärden för att bekämpa klimatförändringarna.

Det är en utmaning som måste lösas så snart som möjligt och som SodaStream tar på allvar. Därför lägger vi en stor del av våra klimatkompenserade åtgärder

_________

7 https://www.climateimpact.com/global-projects/clean-water-and-cooking-guatemala//

8 https://drawdown.org/

detta år på ”The Global Renewable Energy Portfolio”9 som bidrar med avgörande finansiering till etablering av förnybar elproduktion globalt. Detta projekt är certifierat med Gold Standard10. Att satsa på förnybar elproduktion har varit en pågående strategi för oss under många år, vi har fortsatt att installera solpaneler i våra fabriker och verksamheten som fyller på gas i våra cylindrar drivs till 100% med förnybar el.11Mer än bara klimatkompensering

Volymen av den koldioxid vi medverkar till att ta bort och förhindra från att släppas ut är större än det utsläpp våra kolsyrecylindrar genererar. Det är ett viktigt ställningstagande, men utgör bara en av pusselbitarna i hela vårt hållbarhetsarbete.

Vi ser ständigt över att förbättra vårt hållbarhetsarbete, produkter och förpackningar. Vi mäter våra produkters klimatpåverkan, använder förnybar el, använder FSC märkta förpackningsmaterial, investerar i klimatprojekt och har som mål att bli mer cirkulära.Följ med på vår cirkulära resa

I en cirkulär ekonomi nyttjar man allt så länge det går, och när sakerna en dag är förbrukade så återanvänds och återvinns de igen och igen. Omställningen till en cirkulär ekonomi är både ett EU mål och en del av nationella Agenda 2030 målet.

Vi vill förstås vara med och bidra till att de cirkulära målen nås. Hjärtat i vår verksamhet bygger på återvinning och att minska engångsplast från dryckesflaskor.

I vår resa mot att bli så cirkulära som möjligt så har vi kommit en bit på vägen; Våra flaskor för smaksättare har övergått till helt återvunnen PET, vi har successivt inkluderat och ökat andelen återvunnen plast i våra maskiner och merparten av våra kartonger är tillverkade av återvunnen kartong. Våra cylindrar är redan i mål med en 100% sluten cirkulär loop.

För att ytterligare stärka vårt cirkulära arbete vill vi säkerställa att de förpackningar, maskiner och flaskor för smaksättare som fortfarande förr eller senare måste gå till återvinning, blir återvunna på rätt sätt. Vi har därför anslutet oss till Bower-initiativet12

________

9 hhttps://www.climateimpact.com/global-projects/renewable-energy-portfolio-global/

10 Certifierings-standard som säkerställer och mäter effekten av klimat och utvecklingsprojekt: https://www.goldstandard.org/

11 Certificate energy NLC

12 https://getbower.com/